Mgr. Martin Dulák

Bachelor's thesis

Webový portál pro řízení vzdělávacích procesů veřejné správy

Web portal for the management of educational processes in public administration
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a complex web application allowing management of educational processes in public sector. Based on specific customer requirements, it is necessary to make an analysis and a design of the system being prepared. After fulfilling these tasks, the final solution, which is a practical output of the thesis, is implemented. Great emphasis is being placed on the …viac
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie komplexnej webovej aplikácie umožňujúcej riadenie vzdelávacích procesov verejnej správy. Na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka je potrebné previesť analýzu a návrh pripravovaného systému. V nadväznosti na tieto úkony je implementované finálne riešenie, ktoré je praktickým výstupom práce. Veľký dôraz je kladený na využitie portálových technológií ako …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Schuma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky