Mgr. Magdaléna Dubová

Diplomová práce

Postoj lékařů k psychosomatickému přístupu při vzniku a léčbě onemocnění

The attitudes of physicians towards psychosomatic approach in diagnosing the onset of a disease and its treatment
Anotace:
Psychosomatika, obor vyznačující se spoluprací psychologie a medicíny, představuje v dnešní době populární téma, zároveň však dochází k desinterpretacím její podstaty. Předkládaná diplomová práce v teoretické části vysvětluje termín psychosomatika, zdraví, nemoc, stres a bolest. Podrobně se zabývá jednotlivými orgánovými soustavami člověka a typickými onemocněními, na jejichž etiologii se významně …více
Abstract:
Psychosomatic medicine, an interdisciplinary field integrating psychology and medicine, becomes increasingly popular. However, its substance is still mostly misunderstood and misinterpreted. The theoretical part of the thesis aims to explain the terms psychosomatic medicine, health, disease, stress and pain. It deals in depth with human biological systems and its typical diseases caused by psychosocial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta