Gabriela Nováková

Bakalářská práce

Využití afinitní chromatografie na imobilizovaných kovových iontech v proteomice

Application of immobilized metal affinity chromatography in proteomics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím afinitní chromatografie na imobilizovaných kovových iontech (IMAC) v proteomice. Práce se nejprve zaměřuje na principy afinitní chromatografie a popis jejích jednotlivých technik. Dále se konkrétně věnuje principům IMAC a představuje ligandy a nosiče používané v této technice. V poslední části práce je pak charakterizována proteomika. Dále jsou zde uvedeny příklady …více
Abstract:
This thesis deals with the use of immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC) in proteomics. First part of this work is focused on the principles of affinity chromatography and their individual techniques, followed by the principles of IMAC, its ligands and individual carriers. Characterization of proteomics and some previously published results regarding using of IMAC in current proteomics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Václav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Gabriela. Využití afinitní chromatografie na imobilizovaných kovových iontech v proteomice. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie