Bc. Ivana Sajbrtová

Diplomová práce

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu

Tertiary Professional Schools and Labour Market in a Chosen Region
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vztahu absolventů středních odborných škol, zaměřených na hotelnictví, gastronomii a turismus, a trhu práce v oboru. V teoretické části je rozebrán vývoji vzdělávání v hotelnictví se zaměřením na střední odborné školství v České republice, následně se zaměřuje na Jihomoravský kraj. Zmíněn je princip Rámcových a Školních vzdělávacích programů a dále je popsán stav trhu práce …více
Abstract:
This master thesis attends to the proportion of tertiary professional graduates in hospitality and tourism fields and of a hospitality labour market. In theoretical part it treats the evolution of hospitality education focused on tertiary level in Czech Republic, further in The South Moravian Region. It takes notice of Framework and School Educational Programmes furthermore there is a situation on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze