Theses 

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu – Bc. Ivana Sajbrtová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivana Sajbrtová

Master's thesis

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu

Tertiary Professional Schools and Labour Market in a Chosen Region

Abstract: Diplomová práce pojednává o vztahu absolventů středních odborných škol, zaměřených na hotelnictví, gastronomii a turismus, a trhu práce v oboru. V teoretické části je rozebrán vývoji vzdělávání v hotelnictví se zaměřením na střední odborné školství v České republice, následně se zaměřuje na Jihomoravský kraj. Zmíněn je princip Rámcových a Školních vzdělávacích programů a dále je popsán stav trhu práce s ohledem na absolventy středních škol. Výzkumná část analyzuje nejprve Školní vzdělávací programy hotelových oborů a následně stav a počty absolventů středních odborných škol. Tyto statistiky jsou následně komparovány se stavem trhu práce v oboru a jeho možnostech pro absolventy ukončujících své studium. Cílem celého výzkumu je zhodnocení situace na trhu práce v hotelnictví pro absolventy středních hotelových škol. Na základě statistik odpovídá práce na otázku, zda je trh přesycen novými absolventy či zda je odborně vzdělaných lidí v tomto oboru nedostatek.

Abstract: This master thesis attends to the proportion of tertiary professional graduates in hospitality and tourism fields and of a hospitality labour market. In theoretical part it treats the evolution of hospitality education focused on tertiary level in Czech Republic, further in The South Moravian Region. It takes notice of Framework and School Educational Programmes furthermore there is a situation on labour market for hospitality graduates described. The empiric part of thesis refers to hospitality fields School Educational Programmes at first and then turns to numbers of graduates in the field. Explored statistics are compared to the hospitality labour market situation and there is the focus on graduates again. The main aim of this work is to discuss the potentialities of students finishing their studies to join the market and most essentially the thesis handles whether there is over-saturation of well-educated people on the hospitality market or there is poverty of this specialists.

Keywords: hotelnictví, historie vzdělávání, odborné školství, rámcové vzdělávací program, školní vzdělávací programy, absolventi, trh práce v hotelnictví, hospitality, history of education, tertiary professional education, Framework Educational Programme, School Educational Programme, graduate, labour market in hospitality

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 16:54, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz