Bc. Jiřina Mertová

Diplomová práce

Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR

Long-term predictions of main epidemiological characteristics related to cancer in the Czech Republic
Anotace:
Pro plánování zdravotní péče a hodnocení účinnosti programů prevence a časné detekce onkologicých onemocnění je důležitá znalost budoucí onkologické zátěže, zejména pak počtu nově diagnostikovaných pacientů a počtu žijících pacientů. K odhadu budoucí onkologické zátěže se v zahraničí využívají mj. prediktivní modely založené na zobecněném lineárním modelu. Patří mezi ně například klasický epidemiologický …více
Abstract:
For healthcare planning and evaluation of cancer prevention and early detection program is important to know the future cancer burden. Especially, it is important to know the number of new patients and number of patients who are still alive. Predictive models based on generalized linear model are used to make cancer burden predictions abroad. The example of these models is well-known age-period-cohort …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta