Bc. Michaela Večerková

Bakalářská práce

Zobrazovací metody sloužící při diagnostice ledvinné koliky

The imaging methods used in the diagnosis of renal colic
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Zobrazovací metody sloužící při diagnostice ledvinné koliky“ se zaměřuje na četnost vyšetření ledvinné koliky, jejich výhody a nevýhody. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá funkční anatomií vylučovací soustavy, problematikou samostatného onemocnění ledvinné koliky a nakonec možnostmi diagnostického šetření. Praktickou …více
Abstract:
The bachelors thesis imaging methods for renal colic obstruction diagnosis is focused on frequency of renal colic obstruction examinations and its advantages and disadvantages. The thesis is split into two main parts, theoretical and practical one. Theoretical one focuses on functional anatomy of urinary tract, the issues related to the renal colic obstruction itself and lastly the options of diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavlína Hambálková
  • Oponent: MUDr. Jakub Foukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta