Bc. Klára Synková

Bakalářská práce

Diverzita sinic a řas vodních nádrží a jezírek v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Diversity of cyanobacteria and algae in water tanks and ponds of the Botanical Garden of the Faculty of Science, Masaryk University
Anotace:
V této práci se věnuji determinaci sinic a řas v jezírkách a vodních nádržích Botanické zahrady Masarykovy univerzity. Vzorky byly odebrány v průběhu jedné vegetační sezóny s cílem zjistit aktuální diverzitu sinic a řas jednotlivých typů mikrohabitatů. Byly odebrány vzorky planktonu, metafytonu, epilitonu, epibryonu, perifytonu, epipelonu a epizoonu. Během odběru byly měřeny fyzikálně-chemické vlastnosti …více
Abstract:
In this thesis I have focused on determination of algae and cyanobacteria of water tanks and ponds of the Botanical Garden of the Faculty of Science of Masaryk University. The samples had been taken during one growing season with a goal to determine the current diversity of algae and cyanobacteria in particular microhabitats. I had taken samples of plankton, metafyton, epiliton, epibryon, perifyton …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Chattová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Dadáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta