Klára Posádová

Bakalářská práce

Slevové portály, jejich výhody a rizika pro provozovatele wellness a lázeňských služeb

Discount portals and their advantages and risks for operators of wellness and spa services
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem slevových portálů a výhod a rizik, které z nich plynou pro provozovatel wellness a lázeňských služeb. Cílem mé práce je zmapování a shrnutí všech výhod a rizik k tomu, aby se provozovatelé wellness a lázeňských služeb mohli rozhodnout plně informovaně a vyhnout se tak některým z problémů, které tato spolupráce často provozovatelům služeb přináší. V teoretické …více
Abstract:
My thesis is focused on the discount portals and the benefits and risks that arise from the operator of wellness and spa services. The aim of my thesis is to describe a summary of the advantages and the risks to the operators of wellness and spa services to choose a fully informed and avoid some of the problems that this cooperation of operators often brings. The theoretical part defines concepts for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Klánová
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze