Bc. Tomáš Somr

Diplomová práce

Vývoj platební bilance od přijetí ČR do EU, trendy a perspektivy

Balance of payments developmnets since the Czech Republic joined the European Union - trends and perspectives
Anotace:
Tato práce se zabývá podrobným rozborem jednotlivých účtů platební bilance a na základě toho provedením vyhodnocení trendů vývoje těchto účtů. Vývoj je ovlivněn mnoha národními i mezinárodními aspekty. Tyto vlivy jsou zmiňovány v rámci dopadů na meziroční hodnoty částí platební bilance. V první kapitole své práce definuji nejdůležitější teoretické pojmy vztahující se k dané problematice. Ve druhé a …více
Abstract:
This thesis aims on issues of the development of individual account of the balance of payment and based on that carry out an evaluation of the trends of these accounts. The development is affected by many national and international aspects. These influences are mentioned in the context with annual development parts of the balance of payment. I defined in the first chapter theoretical terms related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní