Gabriela RAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Sebeobraz jedinců se zdravotním postižením - v rámci jednoho druhu postižení

Self-image of handicapped persons - within one kind of handicap
Anotace:
V bakalářské práci se budu zabývat sebeobrazem jedinců se zdravotním postižením, v rámci jednoho druhu postižení. Teoretickou část bude tvořit nástin somatické problematiky z hlediska historického, biologické aspekty fyziologické stránky člověka, patopsychologie z hlediska postiženého jedince, sexuální výchova, právní a sociální zákonodárství v demokratické společnosti. Praktickou část budu zaměřovat …více
Abstract:
In my bachelor work I am going to engage in sefl-image of handicapped people, within one kind of handicap. My theoretic part will be constituted by schema of physique issue from the point of history, biological aspects of physiological human aspect,pathological condition from the point of handicapped person, sexual education, legal and social legislation. My practical part I´m going to centre on self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011
Zveřejnit od: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKOVÁ, Gabriela. Sebeobraz jedinců se zdravotním postižením - v rámci jednoho druhu postižení. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta