Andrea BALHAROVÁ

Diplomová práce

Pohádky a pověsti ze Slezska a Lašska v lidové tradici a dětské literatuře

Fairytales and legends from Silesia and Lachia in the folk traditions and children´s literature
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na adaptace lidových pohádek a pověstí ze Slezska do dětské literatury. Cílem práce je ukázat čtenářům rozdílný postup dvou konkrétních autorů, kteří vycházeli z motivicky stejných látek a za týmž účelem, kterým byla adaptace materiálů lidové slovesnosti pro dětského čtenáře. Práce je teoreticky-analyticko-srovnávacího charakteru. V teoretické části je blíže specifikován …více
Abstract:
This thesis focuses on adaptations of folk tales and legends from Silesia to children's literature. The aim is to show readers a different procedure of two specific authors whose work was based on the same materials and same purpose, which was an adaptation of folklore oral tradidion for the child reader. The nature of the thesis is theoretically analytical and comparative. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALHAROVÁ, Andrea. Pohádky a pověsti ze Slezska a Lašska v lidové tradici a dětské literatuře. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura