Andrea BALHAROVÁ

Master's thesis

Pohádky a pověsti ze Slezska a Lašska v lidové tradici a dětské literatuře

Fairytales and legends from Silesia and Lachia in the folk traditions and children´s literature
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na adaptace lidových pohádek a pověstí ze Slezska do dětské literatury. Cílem práce je ukázat čtenářům rozdílný postup dvou konkrétních autorů, kteří vycházeli z motivicky stejných látek a za týmž účelem, kterým byla adaptace materiálů lidové slovesnosti pro dětského čtenáře. Práce je teoreticky-analyticko-srovnávacího charakteru. V teoretické části je blíže specifikován …more
Abstract:
This thesis focuses on adaptations of folk tales and legends from Silesia to children's literature. The aim is to show readers a different procedure of two specific authors whose work was based on the same materials and same purpose, which was an adaptation of folklore oral tradidion for the child reader. The nature of the thesis is theoretically analytical and comparative. In the theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2015
Accessible from:: 12. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALHAROVÁ, Andrea. Pohádky a pověsti ze Slezska a Lašska v lidové tradici a dětské literatuře. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Czech Language and Literature