Veronika Sýkorová

Bakalářská práce

Hlukové znečištění a ceny bytů v Praze: hédonický cenový index

Noise Pollution and Real Estate Prices in Prague: Hedonic Price Method
Anotace:
Nadměrný hluk má výrazný negativní dopad na lidské zdraví. Zahraniční studie, např. Tyrväinen (1997), Baranzini a Ramirez (2005) nebo Andersson a kol. (2009), potvrdily, že hluk má také negativní vliv na cenu nemovitostí. Studie vlivu hluku na ceny nemovitostí v Praze však chybí – hlavním cílem této bakalářské práce je vyplnit tuto mezeru a zaměřit se na analýzu dopadu hlukového znečištění na ceny …více
Abstract:
Excessive noise has a significant negative effect on a person’s health. Research studies, e.g. Tyrväinen (1997), Baranzini & Ramirez (2005) or Andersson et al. (2009), have confirmed that noise has also a negative effect on real estate prices. However, studies analyzing the effect of noise pollution on real estate prices in Prague are missing. The primary aim of this thesis is to fill this gap and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Jakub Fischer
  • Oponent: Patrik Sieber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79949

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii