Filip JADRNÍČEK

Bachelor's thesis

Xenofobie, Rasismus

Xenophobia, Racism
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou xenobie a rasismu v České republice. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. Praktická část bakalářské práce je empirická metoda, která zjišťuje míru xenofobie a rasismu na vzorku 180 studentů středních škol.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of xenophobia and racism in the Czech Republic. The theoretic part is divided into three chapters. The practical parts of the bachelor thesis is the empirical method which probs the rate of xenophobia and racism on the sample of 180 high school students.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JADRNÍČEK, Filip. Xenofobie, Rasismus. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta