Bc. Martina Pekárová

Bakalářská práce

Found Family in Fanfiction

Found Family in Fanfiction
Anotace:
Táto práca sa zaoberá dôležitým podnetom k písaniu a čítaniu fanúšikovskej fikcie, ktorým je myšlienka found family. Found family je pojem, ktorý označuje skupinu ľudí, s ktorými človek nie je v príbuzenskom vzťahu, ale vytvorí si s nimi dôležité a silné vzťahy, ktoré sa do určitej miery podobajú ideálnym vzťahom medzi členmi rodiny. Teoretická časť práce objasňuje fenomén fanfiction a zaoberá sa myšlienkou …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of found family as an important appeal behind the practice of fanfiction reading and writing. Found family is a group of unrelated people with whom a person forges deep and meaningful bonds that are similar to a certain degree to those idealized between family members. The theoretical part explains what fanfiction is and discusses the concept of found family, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Italský jazyk a literatura