Bc. Luboš Horák

Diplomová práce

Krizový management v komunikaci

Crisis management in communication
Anotace:
Tato diplomová práce se bude zabývat krizovým managementem a vnitropodnikovou komunikací. Ve spolupráci se společností BD Audit bude provedena analýza vnitropodnikové komunikace a analýza krizového řízení. V rámci těchto analýz bude kladen důraz na odhalení slabých míst a na vytvoření návrhů jejich řešení.
Abstract:
This diploma thesis is going to cover topic of crisis management and internal communication. In cooperation with the company BD Audit are going to be processed analysis of internal communication and analysis of crisis management in the given company. During this analysis there is going to be a special focus on finding the weak spots and presenting ideas of solving this issues.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horák, Luboš. Krizový management v komunikaci. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku