Jitka KOHOUTOVÁ

Bachelor's thesis

Life story uživatelek vybraných azylových domů pro matky s dětmi v tísni

Life story selected users of asylum homes for mothers with children in mistress
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou azylových domů pro matky s dětmi, zejména důvody, které vedly matky k tomu, aby vyhledaly pomoc v azylovém domě.Teoretická část je člen ěna do tří hlavních kapitol. První z nich se zabývá poruchami rodiny v současné společnosti, tato část je věnována poruchám rodiny a bližší charakteristice vybraných typů klinických rodin.Druhá část je věnována matkám …viac
Abstract:
The presented thesis deals with problems refuges for mother with children, especially the reasons that led mothers to seek help at the shelter. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter deals with family dysfunction and selected types of clinical families are specified in more details. Second chapter section is devoted to mother as lone parents and the problems and risks …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zverejniť od: 31. 3. 2010
Identifikátor: 17267

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTOVÁ, Jitka. Life story uživatelek vybraných azylových domů pro matky s dětmi v tísni. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta