Bc. Jan Váňa

Diplomová práce

Where does the “God” within the “God particle” come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research

Where does the “God” within the “God particle” come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research
Anotace:
V této práci analyzuji aktivity a promluvy uvnitř procesu tvorby významů v rámci výzkumu v oblasti kvantové fyziky v CERN v Ženevě. Konkrétně mě zajímá výzkum tzv. Higgsova bosonu, neboli „hon na Božskou částici“. „Božská částice“ je symbolická entita napojená na rozsáhlé spektrum významů a publik. Pojem „Boha“ zde přitom neodkazuje na klasický koncept náboženské víry – i když je s náboženstvím a vírou …více
Abstract:
In the thesis I examine activities and speeches included within the meaning-making process of the quantum physics research at CERN, Geneva. A particular focus will be put on the research of the Higgs boson, the so called “hunt for the God particle”. The “God particle” is a symbolic entity connected to an extensive spectrum of meanings and audiences. The notion of “God” does not stick here with the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Dr. Werner Binder
  • Oponent: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma