Marie Ryšavá

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Srovnání profese doprovázejícího pozůstalých v Kentucky a v České republice

A comparison of the profession of bereavement counselor in Kentucky and in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této práce je popsat profesi doprovázejícího umírajících v kontextu hospicové tématiky a postavení tohoto pracovníka jako člena interdisciplinárního týmu. Práce je rozdělena do dvou základních celků. První část obsahuje základní teoretické vymezení profese doprovázejícího pozůstalých jako typu formalizované péče o truchlící, a její základní ukotvení v českém a americkém prostředí. V druhé části …více
Abstract:
This thesis describes the profession of bereavement counselors in the context of hospice care and his role in the interdisciplinary hospice care team. Thesis is divided into two main parts. First one contains basic theoretical description of accompanying as a type of formalized care in Czech and Kentucky environment. Second part is devoted to a comparison of criteria focused on bereavement counseling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Daniela Ochmannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc