Bc. Noémi Tóthová

Diplomová práce

Účinok trojmesačného kardiorehabilitačného programu na vrcholový výkon, príjem kyslíka a svalovú silu mužov po akútnom koronárnom syndróme

The effect of three-month cardiac rehabilitation program on peak workload, oxygen uptake and muscle power in men after acute coronary syndrome
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to investigate the effect of a three-month supervised cardiac rehabilitation program on peak workload, peak oxygen uptake and muscle power in twenty men aged 55.4 (SD = 11.53) with an ejection fraction of 53.3% (SD = 7 , 85%). Data were taken from standardized spiroergometric testing and 1-RM examinations that were performed before and after the three-month cardiovascular …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmanie vplyvu trojmesačného riadeného kardiorehabilitačného programu na vrcholový výkon, vrcholový príjem kyslíku a svalovú silu u dvadsiatich mužov vo veku v priemeru 55,4 (SD = 11,53) s ejekčnou frakciou 53,3 % (SD = 7,85 %). Dáta boli čerpané zo štandardizovaného spiroergometrického vyšetrenia a vyšetrenia 1-RM, ktoré sa uskutočnili pred zahájením a po skončení …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.