Dmytro Korol'

Bakalářská práce

Zajištění tržního rizika podniku prostřednictvím opčních instrumentů

Hedging of market risk with options for company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zajištění tržního rizika podniku prostřednictvím opčních instrumentů“ je vytvoření návrhu vhodných opčních nástrojů a strategií k zajištění tržního rizika pro dva podniky. První kapitola je zaměřena na teoreticko-praktické aspekty využití opcí a jiných derivátů při zajištění rizik. Ve druhé kapitole je provedena částečná finanční analýza dvou podniků. Ve třetí kapitole provádím …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis „Hedging of market risk with options for company“ is the choice of appropriate options and option strategies for hedging the market risk in two companies. The first chapter focuses on the theoretical and practical aspects of the use of options and other derivatives in securing market risks. Second chapter provides partial financial analysis of the companies and the third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta