Bc. Aneta Fialová

Bakalářská práce

Postavení manažera v organizaci, nové trendy ve 21. století.

Positioning of Manager in Company, New Trends in Management of 21st century
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na proměnu manažera od počátku manažerské profese až po 21. století. Zabývá se nejprve historickými poznatky o vývoji manažera, jeho chování a postavení ve firmě vlivem změny doby. V práci se potom autorka věnovala popisu trendů 21. století a samotným manažerem 21. století, který se těmto trendům a změnám přizpůsobuje. Zjištěné informace autorka práce aplikovala na hypotézy …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the change of managers from the beginning of management as a profession to the 21st century. At first, it discusses historical findings concerning the development of managers, their behaviour, and their position in companies as a result of time changes. The author then devoted a part of this work to the description of different trends of the 21st century who adapts himself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS