Bc. Andrea Ledvinková

Bakalářská práce

Hypoteční krize, příčiny, vývoj, následky

Mortgage crisis - causes, development, consequences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá, jak již naznačuje její název, příčinami, vývojem a následky hypoteční krize. Cílem práce je vysvětlit hlavní příčiny krize. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá bankami, bankovním systémem, produkty ale také bankovní regulací a dohledem. Druhá kapitola je zaměřena na podobné krize v minulosti. Třetí kapitola analyzuje hlavní příčiny hypoteční …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with, as indicated by its name causes, development and consequences of the mortgage crisis. The aim is to explain the main causes of the crisis. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter deals with the banks, the banking system, but also products of banking regulation and supervision. The second chapter focuses on similar crises in the past. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní