Bc. Katarína Čabová

Master's thesis

Československá populární hudba 70. a 80. let a totalita

Czechoslovak Popular Music of the 70s and 80s and Totality
Abstract:
Únor 1948 znamenal pro Československo nastolení totalitního režimu, který zde panoval až do Sametové revoluce roku 1989. Magisterská práce se věnuje populární hudbě, která podléhala, stejně jako veškeré dění v Československu, totalitnímu režimu. Práce čtenáři vysvětluje podmínky, které musel interpret splnit proto, aby mohl veřejně vystupovat a stejně tak prostředí, v němž následně působil. Komunistická …more
Abstract:
In February 1948, a totalitarian regime was established in Czechoslovakia, which was here until the Velvet Revolution of 1989. This master's diploma thesis deals with popular music, which, as well as all the events in Czechoslovakia, was subjected to a totalitarian regime. The work explains the terms that the interpreter had to fulfil in order to act publicly and the environment in which he subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Aleš Opekar, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta