Anežka Bayerová

Bakalářská práce

Financování politických stran a hnutí: Finanční monitoring předvolebních kampaní 2013

The funding of political parties and movements: Financial monitoring of election campaigns in 2013
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na český model financování politických stran a hnutí. Práce si klade za cíl ukázat financování předvolebních kampaní a zhodnotit transparentnost kandidujících stran a hnutí v rámci předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013. Snaží se najít odpověď na otázku, zda je otevírání transparentních účtů efektivním nástrojem k zamezení netransparentního jednání …více
Abstract:
This thesis focuses on the financing of the Czech political parties and movements. The work aims to show the financing of election campaigns and to evaluate the transparency of the candidate parties and movements in the context of early elections to the Chamber of Deputies in 2013. It seeks to find an answer to the question whether the opening of transparent accounts is an effective instrument to prevent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Daniel Kný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41492