Bc. Zdeněk Neumann

Bakalářská práce

Analýza a řízení informačních rizik

Information Risk Analysis and Management
Anotace:
Prácese zabývá analýzou a řízením informačních rizik z pohledu systému řízeni informační bezpečnosti. V teoretické části mapuje přístupy k analýze informačních rizik a jejich řízení. V praktické části je zvolená metodika použita k provedení analýzy rizik ve zkoumané společnosti. Výsledkem praktické části je seznam identifikovaných rizik a doporučení jak s riziky nakládat.
Abstract:
The subject of this thesis is an information risk analysis andmanagement from the point of view of Information Security Management System. theoretical part present current approaches to information risk analysis and management. Pracrical part employs selected method of risk analysis in a researched company. The result of this úpart is a list of identified risk in the company and a list of recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Bílý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting