Bc. Rudolf Kvašňovský

Diplomová práce

Analýza a inovácia systému pre grantové riadenie

Analysis and innovation of a grant management system
Abstract:
The thesis examines the requirements for a grant management information system. It is based on cooperation with Nadace Partnerství and information from 17 other foundations in the Czech Republic. The outcome is analysis and design of new features for the Grantys information system, including Software as Service (SaaS) business model. The work also contains an overview of tools and systems suitable …více
Abstract:
Práca skúma požiadavky na informačný systém pre grantové riadenie. Podkladom sú spolupráca s Nadace Partnerství a ďalšie informácie od 17 nadácií posobiacich v Českej republike. Výstupom je analýza a návrh nových funkcionalít pre informačný systém Grantys, vrátane návrhu obchodného modelu na princípoch SaaS. Práca tiež obsahuje prehľad nástrojov a systémov vhodných pre grantové riadenie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.