Bc. Michaela Gerichová

Diplomová práce

Mistr Rajhradského oltáře - edukační program pro estetickou výchovu na střední škole

Rajhrad Altar Master - Educational Program for Aesthetic Education in High School
Anotace:
Diplomová práce „Mistr Rajhradského oltáře - edukační program pro estetickou výchovu na střední škole“ pojednává o gotických deskách Mistra Rajhradského oltáře jako námětu pro edukační program v rámci estetické výchovy na středních školách. Pro realizaci lekce jsou využity především metody dramatické výchovy. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část …více
Abstract:
Diploma thesis „Rajhrad Altar Master - Educational Program for Aesthetic Education in High School“ deals with Gothic panel paintings of Rajhrad Altar Master as a theme for an educational program in the framework of aesthetic education at secondary schools. Dramatic methods are used for the lesson´s realization. The thesis is divided into four main parts. The first one discusses panel paintings of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dittingerová
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy