Bc. Michaela Gerichová

Master's thesis

Mistr Rajhradského oltáře - edukační program pro estetickou výchovu na střední škole

Rajhrad Altar Master - Educational Program for Aesthetic Education in High School
Abstract:
Diplomová práce „Mistr Rajhradského oltáře - edukační program pro estetickou výchovu na střední škole“ pojednává o gotických deskách Mistra Rajhradského oltáře jako námětu pro edukační program v rámci estetické výchovy na středních školách. Pro realizaci lekce jsou využity především metody dramatické výchovy. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část …more
Abstract:
Diploma thesis „Rajhrad Altar Master - Educational Program for Aesthetic Education in High School“ deals with Gothic panel paintings of Rajhrad Altar Master as a theme for an educational program in the framework of aesthetic education at secondary schools. Dramatic methods are used for the lesson´s realization. The thesis is divided into four main parts. The first one discusses panel paintings of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2020
  • Supervisor: Mgr. Eva Dittingerová
  • Reader: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education