Bc. Klára Petržilková

Diplomová práce

Příprava a organizační zajištění implementace ESI fondů EU v České republice v programovacím období 2014-2020

Preparation and organization of ESI implementation of EU funds in the Czech Republic in the programming period 2014-2020
Anotace:
Při přípravě sedmiletých programovacích období stanovují orgány Evropské unie podmínky pro jejich implementaci v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Členské státy stanovují své priority pro konkrétní operační programy, zároveň musí zajistit kvalitní organizační strukturu s konkrétním stanovením zodpovědnosti. Zároveň musí zajistit transparentnost, při udělování grantů jednotlivých žadatelům …více
Abstract:
During preparation of the seven year programming period, regulatory bodies of the European Union decide conditions for their implementation in all member states . Member states define their priorities for specific operational programmes, and at the same time they have to provide quality organizational structure with particular determination of responsibility. They also have to provide transparency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní