Alexandra BABCZYNSKÁ

Bakalářská práce

Edukace pacienta s Crohnovou chorobou

Education of a patient with Crohn's disease
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma edukace pacienta s Crohnovou chorobou. Cílem práce je sestavení návrhu edukačního plánu a následná realizace edukace. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a empirické a tří ústředních kapitol. První kapitola se zabývá Crohnově chorobě, historii onemocnění, etiologii a patogenezí, klinickému obrazu nemoci, diagnostickými postupy, léčbě, možnými komplikacemi …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the topic of education of patients with Crohn's disease. The aim of the work is to compile a draft educational plan and subsequent implementation of education. The work consists of two parts - theoretical and empirical and three central chapters. The first chapter deals with Crohn's disease, history of the disease, etiology and pathogenesis, clinical picture of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABCZYNSKÁ, Alexandra. Edukace pacienta s Crohnovou chorobou. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta