Theses 

Aktuální trendy cestovního ruchu a jejich využití v destinačním managementu – Veronika Bouchalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu

Veronika Bouchalová

Bakalářská práce

Aktuální trendy cestovního ruchu a jejich využití v destinačním managementu

Current trends in the tourism and their use in the destination management

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou cestovního ruchu v oblasti Moravské brány. V teoretické části jsou shrnuty aktuální trendy cestovního ruchu a trendy které se vyskytují v oblasti Moravské brány, činnost destinačního managementu a marketingu. V praktické části se nacházejí řízené rozhovory a výsledky dotazníkového šetření, které byly doplněny o výsledky sekundárního výzkumu Volného sdružení Moravské brána. V závěru práce jsou na základě provedených průzkumů vytvořeny produkty cestovního ruchu, které by pomohly zvýšit návštěvnost oblasti.

Abstract: Bachelor thesis deals with the problematics of tourism in the area of Moravian Gate. The theoretical part includes current trends of tourism and the trends occuring in the area of the Moravian Gate, and the activities of destination managment and marketing. In the practical part you can find directed dialogue and the results of exploratory research which was complemented by results of secondary research of the Free association Moravian Gate . The main goal was, on the basis of the realised researches, to suggest the tourism products, which could help to increase the turnout of the area.

Klíčová slova: trendy aktuální, Moravská brána, management destinační, marketing destinační

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
  • Oponent: Mgr. David Chaloupský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz