Bc. Jana Vašáková

Diplomová práce

Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců

Analysis of work ability among Czech workers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá konceptem pracovní schopnosti a její mírou u českých zaměstnanců. Hlavním cílem práce je pomocí nástroje Indexu pracovní schopnosti zanalyzovat stav pracovní schopnosti u českých zaměstnanců. Následující odborný text sestává ze dvou oddílů – části teoretické a části metodologické. V rámci teorie je blíže řešen pojem pracovní schopnosti, aktuálnost důvodů k jejímu řešení …více
Abstract:
The thesis deals with the concept of work ability and its level among workers in the Czech Republic. The main aim of this study is to analyze the work ablity among Czech workers using Work Ability Index questionnaire. The following work consists of two parts – theoretical part and practical part. The first one follows the concept of work ability on its theoretical level, considers the current needs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta