Theses 

Mapping the scale of lexemes from colloquialism up to vulgarism (expletives, swear words) in everyday English/Zmapování výrazů na škále hovorové slovo - vulgarismus v běžně užívané současné angličtině – Bc. Anna ŠRÁMKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / AJn-NJn

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Anna ŠRÁMKOVÁ

Diplomová práce

Mapping the scale of lexemes from colloquialism up to vulgarism (expletives, swear words) in everyday English/Zmapování výrazů na škále hovorové slovo - vulgarismus v běžně užívané současné angličtině

Mapping the scale of lexemes from colloquialism up to vulgarism (expletives, swear words) in everyday English

Abstract: This diploma thesis is focused on dangerous words in everyday English. Among such words belong a wide range of expressions from informal, colloquial language, slang, jargon, euphemism, double-meaning words as well as dysphemisms, vulgarisms and taboo words. In the theoretical part, it is dealt with the definition of the individual categories on this scale. A historical perspective on swearing is examined and contrasted with the contemporary attitudes. A suggestion of how to treat swearing in education is given in this part, too. The practical part focuses on examining written and spoken excerpts from various points of view, i.e. from the perspective of frequency of the occurrence. The corpora of the written samples were collected from books of literature recommended for high schools, and one book of author's choice; the spoken samples come from TV series, and one movie - all of them freely available to the public.

Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na nebezpečná slova v běžné angličtině. Mezi taková slova patří široká škála výrazů pocházejících jak z neformálního jazyka, hovorového jazyka, slangu, žargonu, eufemismů, dvojznačných slov, tak i z dysfemizmů, vulgarismů a tabu slov. Teoretická část se zabývá definicí jednotlivých kategorií na této škále. Historický pohled na klení je zkoumán a porovnán se soudobými názory. V této části je také podán návrh na to, jak zacházet s klením ve vyučování. Praktická část se zaměřuje na prozkoumání psaných a mluvených vzorků z různých pohledů, na příklad z hlediska frekvence výskytu. Korpus psaných vzorků byl sesbírán z knih doporučené literatury a jedné knihy dle autorčiny volby; mluvené vzorky pocházejí ze seriálů a jednoho filmu - vše volně dostupné veřejnosti.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Leona Rohrauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠRÁMKOVÁ, Anna. Mapping the scale of lexemes from colloquialism up to vulgarism (expletives, swear words) in everyday English/Zmapování výrazů na škále hovorové slovo - vulgarismus v běžně užívané současné angličtině. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:08, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz