Jan Říha

Diplomová práce

Vícestavová analýza sňatečnosti v České republice z dlouhodobého pohledu

Multistate Analysis of Marriage Career in the Czech Republic from the Long-term View
Anotace:
Cílem této práce je provést vícestavovou analýzu sňatečnosti žen v České republice v letech 1990 až 2011, popsat její vývoj a zároveň se ho pokusit vysvětlit. Výpočet je proveden pomocí programu MS Excel. Z tabulkových počtů žen dle jednotlivých stavů bylo zjištěno, že ve sledovaném období prudce poklesl tabulkový počet vdaných žen a naopak narostl tabulkový počet svobodných žen. Rovněž byla definovaná …více
Abstract:
This diploma thesis is aimed on multistate analysis of marriage rate of women in the Czech Republic in years 1990 to 2011 and also on analyzing of its development and circumstances. The calculation is done by MS Excel. Significant decrease of the table numbers of married women was found, together with the increase of the table numbers of single women during the observed period. The median length of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Martina Miskolczi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39135