Bc. Denisa STANÍKOVÁ

Diplomová práce

Struktura taxocenóz vybraných čeledí brouků v příměstském lese (Ostrava, Bělský les)

Structure of taxocoenosis selected families of beetles in suburban forest (Ostrava, Bělský les)
Anotace:
V sezóně roku 2009 byl proveden výzkum epigeických brouků v příměstském lese v Ostravě. Na území Bělského lesa bylo umístěno devět zemních pastí, tři pasti se nacházely poblíž zástavby, tři další pasti byly umístěny poblíž komunikace a zbývající tři pasti nebyly bezprostředně ovlivněny zástavbou či komunikací. Cílem práce bylo zaznamenat strukturu taxocenózy brouků, to znamená druhovou skladbu, abundanci …více
Abstract:
The research of epigeic beetles was proceeding in suburban forest Bělský les in 2009. Nine pitfall traps were placed in the site, three traps were placed nearby a build-up area, other three traps were placed nearby a road and last three traps were situated within the forest interior. The aim of the study was to describe species composition, abundance, dominance, seasonal activity of coleopteran assemblages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2010
Zveřejnit od: 15. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2010
  • Vedoucí: Doc. Pavel Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANÍKOVÁ, Denisa. Struktura taxocenóz vybraných čeledí brouků v příměstském lese (Ostrava, Bělský les). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.7.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 7. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta