Bc. Tereza Sedláčková

Bakalářská práce

Zobrazovací diagnostika a endovaskulární léčba krvácení do GIT

Diagnostic imaging and endovascular treatment of GI haemorrhage
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na moderní zobrazovací diagnostiku a léčbu u pacientů s krvácením do gastrointestinálního traktu. Teoretická část se zabývá etiologií, klasifikací a klinickými příznaky krvácení. Podrobně jsou popsány všechny využívané zobrazovací metody, mezi které patří např. endoskopie, CTAG, DSA. Následně jsou zmíněny terapeutické metody aplikované k zástavě krvácení do gastrointestinálního …více
Abstract:
The bachelor work informs about modern imaging diagnostics and treatment of patients with gastrointestinal haemorrhage. The theoretical part deals with the aetiology, classification and clinical symptoms of haemorrhage. The used imaging methods, which include endoskopy, CTAG, DSA, are described in detail. After that are mentioned the therapeutic methods, which can be applied to stop haemorrhage in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent