Bc. Šárka PEKOVÁ

Diplomová práce

Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989 - Vergleich des Ist-Zustands in den Medien und in den Köpfen der Bürger

Development of the Czech-German relations after 1989 - Comparison of the actual situation in the media and in the minds of citizens
Abstract:
This diploma thesis deals with the Czech-German relations after the year 1989. It focuses specifically on comparison between their depiction in the serious Czech online newspapers with perceptions and opinions of the Czech population. The theoretical part serves as an introduction of the Czech-German relationships already from the end of the Second War, especially at the political level. In the practical …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá česko-německými vztahy po roce 1989. Zaměřuje se konkrétně na porovnání jejich zobrazení v seriózních českých online médiích s vnímáním a názory českých občanů. Teoretická část slouží jako představení česko-německých vztahů již od druhé světové války, a to zejména na politické úrovni. V praktické části následuje analýza veřejného mínění na vzájemné vztahy mezi Českou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Julia Wittmann, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEKOVÁ, Šárka. Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen nach 1989 - Vergleich des Ist-Zustands in den Medien und in den Köpfen der Bürger. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/