Theses 

Vzdělanost a školení pracovníků jako konkurenční výhoda – Eva Klepetková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva Klepetková

Diplomová práce

Vzdělanost a školení pracovníků jako konkurenční výhoda

Education and training staff as a competitive advantage

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti NATE -- nápojová technika a.s., která je moderní a flexibilní společnost působící ve strojírenském průmyslu. Cílem práce je provést analýzu existujícího systému vzdělávání v této organizaci a na základě výsledků z provedeného dotazníkového šetření navrhnout a doporučit opatření ke zlepšení stávající situace. Teoretická část se věnuje identifikaci základních pojmů týkajících se vzdělávání pracovníků, především popsání systematického vzdělávání a v menší míře finanční nákladovosti vzdělávání ve společnosti. Praktická část obsahuje charakteristiku firmy, popsání systému vzdělávání, shrnutí hlavních názorů zaměstnanců vyplývající z vlastního výzkumu a návrhy možných řešení.

Abstract: This Master's Thesis deals with the education and development of employees in the company NATE --nápojová technika a.s., which is a modern and flexible company active in the engineering industry. The aim is to analyze the existing system of education in this organization and the results of a questionnaire survey conducted to design and recommend measures to improve the current situation. The theoretical part looks into identifying the basic concepts related to staff training, particularly describing the systematic training and to a lesser extent, the financial cost of education in society. The practical part contains the characteristics of the company, description of the education system and a summary of the views of employees resulting from own research and suggestions for possible solutions.

Klíčová slova: vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, systém vzdělávání, náklady na vzdělání, metody vzdělávání

Keywords: costs of education, methods of education, education system, training and staff development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Táňa Reichlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35993

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz