Theses 

Využití bankovních produktů státní správou/municipalitou – Ing. Eva Leitnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Eva Leitnerová

Bakalářská práce

Využití bankovních produktů státní správou/municipalitou

The using of bank products by state administration/municipal autority

Anotace: Základním cílem mé práce je výčet a charakteristika bankovních produktů, které nabízejí tuzemské bankovní domy pro státní správu. Druhým cílem je popis využití produktů bank samosprávou. Popisuji základní charakteristiku peněžního sektoru, současný stav bankovnictví v ČR a nabídku municipálních výhod našich předních bank. Práce je zaměřena na analýzu a využití těchto produktů našich peněžních ústavů a to především Komerční banky, České spořitelny a Československé obchodní banky. V bakalářské práci se dále věnuji dotacím fondů EU pro města a obce a jejich čerpání v souvislosti s pomocí peněžních ústavů. Myslím si, že jak v České republice, tak v EU je dostatečné množství dostupných nástrojů k financování veřejné správy.

Abstract: Principal aim of my thesis is enumeration and describing of feature of bank commodities, which are offered by inland /national/banking house to Civil Service. Next purpose of my work is accounting of usage these bank commodities by municipal authorities. I have been describing essential features of monetary sector, present condition of banking system in the Czech Republic and supply of municipal advantages provide by our eminent banks. This thesis is concentrated on analysis and usage of these bank commodities especially from Commercial bank,Czech Savings bank and Czechoslovakia trading bank. Moreover, in my diploma work,I pay attention to allocation into funds from the European Union to our towns and municipalities. I am explaining how they can draw the support from banking institutions or finance companies. Finally, according to me both the Czech Republic and the EU have got sufficiency of available tools to fund public administration.

Klíčová slova: Municipalita, pražská mezibankovní prodejní úroková sazba (PRIBOR), pražská mezibankovní nákupní úroková sazba (PRIBID), státní správa, bankovní produkt, financování, dotace EU, strukturální fond. Municipal autority, Prague Interbank Offered Rate (PRIBOR), Prague Interbank Bid Rate (PRIBID), Civil Service, bank commodity, financing, allocation into funds, Structural Fund, grant-in-aid.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:42, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz