Ing. Jan Landa

Bakalářská práce

Analýzy finanční situace firmy na základě porovnání ukazatelů finanční analýzy s odvětvovými a oborovými hodnotami

Analysis of the finance situation of the company by comparating finance analysis indicators
Anotace:
Obsahem práce je finanční analýza firmy Lovochemie, a.s. prováděna v letech 2005, 2006, 2007. Při provádění rozboru byly použity metody finanční analýzy.V první teoretické části je popsán princip a význam finanční analýzy. Jsou zde charakterizovány zdroje vstupních dat a jednotliví uživatele finanční analýzy. Dále jsou zde vysvětleny základní metody finanční analýzy, vertikální a horizontální, poměrové …více
Abstract:
This work consists of financial analysis of the company Lovochemie, a.s., which is used during the years 2005, 2006, 2007. There were used methods of financial analysis for this purpose.In the first teoretici part of the work there is described tenet and sense of the fynancial analysis. There are characterized sources of input data and users of financial analysis. And then are there explained basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní