Theses 

Analýzy finanční situace firmy na základě porovnání ukazatelů finanční analýzy s odvětvovými a oborovými hodnotami – Ing. Jan Landa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jan Landa

Bakalářská práce

Analýzy finanční situace firmy na základě porovnání ukazatelů finanční analýzy s odvětvovými a oborovými hodnotami

Analysis of the finance situation of the company by comparating finance analysis indicators

Anotace: Obsahem práce je finanční analýza firmy Lovochemie, a.s. prováděna v letech 2005, 2006, 2007. Při provádění rozboru byly použity metody finanční analýzy.V první teoretické části je popsán princip a význam finanční analýzy. Jsou zde charakterizovány zdroje vstupních dat a jednotliví uživatele finanční analýzy. Dále jsou zde vysvětleny základní metody finanční analýzy, vertikální a horizontální, poměrové ukazatele, Du pontův rozklad jako zástupce pyramidového rozkladu a nakonec Altmanova analýza, která představuje bankrotní model stability podniku.V druhé aplikační části jsou pak vysvětlené metody použity při analýze konkrétní výše zmiňované akciové společnosti.

Abstract: This work consists of financial analysis of the company Lovochemie, a.s., which is used during the years 2005, 2006, 2007. There were used methods of financial analysis for this purpose.In the first teoretici part of the work there is described tenet and sense of the fynancial analysis. There are characterized sources of input data and users of financial analysis. And then are there explained basic methods financial analysis includes vertical and horizontal, ratio indexes, Du Pont analysis like well-know pyramid´s model and at last Altmans model, which represent bankrupt model of economic company stability.In the second aplication part there are explained methods used for analysis of Lovochemie, a.s.

Klíčová slova: Finanční analýza, poměrové ukazatele, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, vertikální analýza, horizontální analýza, rentabilita vlastního kapitálu, rentability celkového kapitálu, likvidita Financial analysis, Ratio indexes, Account statements, Balance sheet, Loss and profit statement, Vertical analysis, Horizontal analysis, Return on equity, Return on assets, liquidity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:39, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz