Bc. Jana Koleková

Diplomová práce

Finančná analýza vybraného podniku

Financial analysis of a company
Abstract:
The thesis is concerned with financial analysis of a given company according to chosen indicators which are suitable for constructing of the analysis itself. As a main indicator of the expression of the financial analysis we chose the analysis of the a set of indicators thanks to the Solvency Index and Altman´s Model. The first chapter contains the definition of the term financial analysis and other …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou analýzou vybraného podniku pomocou vybraných ukazovateľov, ktoré sú vhodné na zostavenie samotnej analýzy. Ako hlavný ukazovateľ vyjadrenia finančnej analýzy sme si vybrali analýzu sústav ukazovateľ a to pomocou indexu bonity a altmanovho modelu. Prvá kapitola obsahuje definíciu pojmu finančná analýza a potrebné informácie o jej význame v podniku. Druhá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Marián Smorada, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance