Lucie Szejutová

Bachelor's thesis

Profesiografie povolání sociální pracovník v sociálních službách

Profession professiography of a social worker in social services
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám profesiografií povolání sociální pracovník v sociálních službách v rámci neziskového sektoru. V teoretické části se soustřeďuji na specifika této zatím centrálně málo prezentované kategorie sociálních pracovníků. Dále se zabývám oblastí neziskových organizací, mimo jiné vztahem mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi a důvěrou v sociální práci. V této práci …more
Abstract:
My bachelor work deals with professiography of a social worker in social services within non-profit sector. Theoretical part is focused on specificity of this, centrally not enough presented category of social workers so far. Further I concerned with the field of non-profit organisations, among others relationship between public service and non-profit organisations and confidence in social work. I …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2010
  • Supervisor: Josef Zita
  • Reader: Karel Bauer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv