Bc. Dan Urbánek

Diplomová práce

Faxování na protokolu IP

Fax over IP
Anotace:
Cílem práce bylo nabídnout shrnutí dostupných protokolů pro posílání a přijímání faxů na protokolu IP. Popisuje v současnosti dostupné technologie, nástroje a řešení. Úlohou práce bylo také vytvoření demonstračního prostředí, ve kterém jsem dostupné protokoly testoval a porovnal. Součástí práce byla realizace služby fax to e-mail a e-mail to fax.
Abstract:
The purpose of this thesis was to offer a summary of available protocols for sending and receiving faxes on the IP protocol. It describes technologies, tools and solutions, which exists in current time. The task of the work was also to create a demonstration environment for testing and comparing the available protocols. Last part of the work was the implementation of the fax to e-mail and e-mail to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Cenek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma