Daniela VESELÁ

Bakalářská práce

Domorodí obyvatelé Austrálie a Nového Zélandu

Indigenous Peoples of Australia and New Zealand
Abstract:
This Bachelor's thesis describes current situation of Indigenous Peoples of Australia and New Zealand as it is described in international media. It is devided into therotical part, practical part and comparison. In the theoretical part is described historical background of both cultures. Practical part analyses the most common topics appeared in media which are for example politics, socio-pathological …více
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje současnou situaci domorodých obyvatel v Austrálii a na Novém Zélandě na základě analýzy článků ze světových, Australských a Novozélandských médií. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část a dále srovnání. Teoretická část uvádí historické pozadí daných kultur. V praktické části je pozornost věnována tématům, která se objevovala v médiích nejčastěji. Mezi ně se řadí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Daniela. Domorodí obyvatelé Austrálie a Nového Zélandu. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština