Theses 

Využití mentorského kurzu ve spolupráci se studenty v klinické praxi – Bc. Martina Vavroušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Martina Vavroušková

Bakalářská práce

Využití mentorského kurzu ve spolupráci se studenty v klinické praxi

Use of Mentoring Course in Cooperation with Students in Clinical Practice.

Anotace: Má bakalářská práce přináší informace o mentorkém kurzu, spolupráci studentů s mentory a spolupráce vzdělávací instituce s mentory. Má dvě hlavní části. Teoretickou, která obsahuje pět kapitol, a výzkumnou. První kapitola teoretické části vysvětluje, co je to mentoring. Následující kapitola se věnuje mentorům ( sestrám s absolvovaným mentorským kurzem) a mentee ( studentům). Dále se zmiňuji o historii mentoringu a mentoringu ve zdravotnictví. V poslední kapitole teoretické části se zabývám problematikou mentorského kurzu. Praktická část se zabývá metodikou sběru dat a popis získaných dat. Na konci práce je diskuze vztahující se k výzkumu a závěr práce. Součástí mé bakalářské práce jsou přílohy, které doplňují některé kapitoly.

Abstract: My bachelor´s work brings informations about mentoring course, cooperation of students and mentors and cooperation of educational institutions with mentors. It consists of two main parts. The theoretical one containing five chapters and the practical one. The first chapter of the theoretical part explains what mentoring is. Following chapter is focused on mentors ( nurses who went throught the mentoring course) and on mantees (students). Then history of the mentoring and the mentoring in the health services are mentioned. The last chapter of the theoretical part deals with the problems associated with the mentoring course. The practical part deals with the methodology of data collection and description of the collected data. In the end of my work there is a discussion related to the research, and the conclusion of the work. There are also enclosures, which aim to complete some chapters.

Klíčová slova: mentor, učitel, vzdělávání, mentorství, mentorský kurz

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Levová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11982 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Vavroušková, Martina. Využití mentorského kurzu ve spolupráci se studenty v klinické praxi. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz