Bc. Petr Lebeda

Diplomová práce

Kvalita demokracie a ekonomická krize: Řecko v evropském srovnání

The Quality of Democracy and the Economic Crisis: Greece in European Comparison
Anotace:
Cílem je přiblížení vlivu ekonomické krize na kvalitu demokracie v Řecku. Diskutována je teorie kvality demokracie a její teoretická souvislost s ekonomickou krizí. Následně je detailněji analyzován případ Řecka, jenž je v záběru konfrontován širším vzorkem evropských demokracií. Výsledky smíšeného výzkumu poskytují relativně silný argument o negativním vlivu ekonomické krize na sociopolitickou realitu …více
Abstract:
The goal is to describe and evaluate the influence of the economic crisis on the quality of democracy in Greece. Thesis discusses the theory of the quality of democracy and its theoretical connection with the economic crisis. The case of Greece is analysed in more detail, and it’s compared to the wider sample of European democracies at the end of the thesis. The results of mixed research provide a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií