Bc. Veronika Weisfeitová

Diplomová práce

Ekonomický dopad návštěvníků Otáčivého hlediště Český Krumlov

The Economic Impact of Revolving Theatre Český Krumlov Visitors
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomického dopadu výdajů návštěvníků Otáčivého hlediště Český Krumlov, která je provedena na základě metodiky certifikované Ministerstvem kultury České republiky. Diplomová práce je dělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou stránkou kultury, jejím vymezením a členěním kulturních činností. Kapitola rovněž obsahuje pohled na ekonomiku …více
Abstract:
The object of the diploma thesis is an analysis of the economic impact evoked by visitors of the Revolving Theater Český Krumlov. The analysis is performed on the basis of methodology certified by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The diploma thesis is divided into five main chapters. The first chapter deals with the theoretical aspects of culture, its definition and the division of cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta