Bc. Veronika Weisfeitová

Master's thesis

Ekonomický dopad návštěvníků Otáčivého hlediště Český Krumlov

The Economic Impact of Revolving Theatre Český Krumlov Visitors
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomického dopadu výdajů návštěvníků Otáčivého hlediště Český Krumlov, která je provedena na základě metodiky certifikované Ministerstvem kultury České republiky. Diplomová práce je dělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou stránkou kultury, jejím vymezením a členěním kulturních činností. Kapitola rovněž obsahuje pohled na ekonomiku …more
Abstract:
The object of the diploma thesis is an analysis of the economic impact evoked by visitors of the Revolving Theater Český Krumlov. The analysis is performed on the basis of methodology certified by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The diploma thesis is divided into five main chapters. The first chapter deals with the theoretical aspects of culture, its definition and the division of cultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta